ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΕ - ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Μ.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΕ - ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Μ.

Καστέλλι Πεδιάδος, 700 06 Καστέλλι Ηρακλείου

Τηλ.: 2891032203

Email: recyclingo.e@gmail.com