Καθέρης Α.Β.Ε.Ε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΣΚΡΑΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΟΔΟΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ 193 ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλ. 2810251416, 2810251384, 2810264840

Fax. 2810264859

Α.Μ. Υπουργείου: 413 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)


ΥΠ/ΜΑ Α': ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τηλ & Fax. 2831022244, 2834093190


ΥΠ/ΜΑ Β': ΟΔΟΣ Π ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλ. 2810382021, 2810382260, 800-11-22322

Fax. 2810382022H εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης, πέραν των σαράντα ετών, με επιτυχία. Η πολυετή πείρα μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας καθώς και όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις μας δίνουν την δυνατότητα να σταθούμε αξιοπρεπώς στον χώρο της ανακύκλωσης. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πραγματοποιούνται όλα τα στάδια της ανακύκλωσης πλην της χύτευσης.

Το 2005 προστέθηκαν στις δραστηριότητες μας και το πρώτο κέντρο ανακύκλωσης ΟΚΤΖ στην Κρήτη, συμβεβλημένο με τον Ε.Δ.Ο.Ε.  καθώς και δύο σταθμοί, στο νομό Ρεθύμνου και το νομό του Λασιθίου.

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση συσσωρευτών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο αποτελούν ένα ξεχωριστό αντικείμενο για την εταιρεία μας ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και αξίας λόγω και της γεωγραφικής μας θέσης.

Από το 1981 είμαστε στο χώρο των διαλυτών πλοίων και στο χώρο των εξαγωγών μετάλλων, ανταλλακτικών και μηχανημάτων.

Πρωτοπορία μας ήταν ο ιδιαίτερα ξεχωριστός τρόπος μεταφοράς των ΣΚΡΑΠ (φόρτωση με πλοίο) που δίνουν την δυνατότητα να απευθύνουμε και σε άλλες αγορές.