Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παντελίδης Σταύρος 

Sidmetal ΑΒΕΕ


Αντιπρόεδρος: Δεσινίωτης Ηλίας 

ΚΕΔΑ ΙΚΕ 


Γραμματέας: Πειρούνιας Γιώργος 

Πειρούνιας Γιώργος 


Ταμίας: Μιλτιάδης Καθέρης

ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ "ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ"


ΜέλοςΦιλιππίδου Αγάπη 

Φ. Φιλιππίδης ΑΕ